موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
میدان ونک-اتوبان شهید حقانی-خیابان دیدار جنوبی-کوچه سپر-پلاک 14
۸۸۸۷۸۵۴۸
۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸
تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷