تابلوی آنلاین بورس
پورتال سهامداران
شرکت سرمایه گذاری نــیــرو ( سهامی عام )
ارتباط با امور سهامداران

۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸

۸۸۸۷۸۵۴۸

تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷

تهران میدان ونک اتوبان شهید حقانی خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی) کوچه سپر پلاک ۱۴