درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) درتاریخ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۵با سرمایه 100 میلیارد ریال تاسیس و تحت شماره ۱۲۲۴۴۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع میباشد. شرکت سرمایه گذاری نیرو با بهرمندی از سرمایه های مردمی و استفاده ازآن جهت اجرای طرحهای بزرگ و سازنده کشور با اهداف زیرتشکیل گردیده است :

  1. بوجودآوردن امکان مشارکت عمومی در طرحهای زیربنایی وبزرگ بخشهای تولیدی ‌‌، ازطریق سرمایه گذاری در طرحها با بهرمندی از سرمایه های اندک مردمی.
  2. توسعه سرمایه گذاریهادر بخشهای مولد اقتصادی بالاخص حوزهای تولید، ابنیه و ساختمان.
  3. جذب سرمایه های کوچک غیر مولد و فراهم آوردن امکان کسب درآمد عادلانه برای سرمایه گذاران مشتمل بر سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین مشارکت وسرمایه گذاری در طرحها و سایر موارد دیگری که بنا به مصلحت و تشخیص هیات مدیره درقالب موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه به تصویب رسیده است.
  4. فعالیت در حوزه های اقتصادی - تجارت از طریق شرکتهای تابعه .

 

شرکت سرمایه گذاری نیرو دارای دو شرکت تابعه فعال به شرح ذیل می باشد :

  • شرکت احیای اراضی کوثر
  • شرکت صادرات نیرو خلیج فارس

 

آدرس :یوسف آباد-کوچه هفتادم-پلاک 6
صندوق پستی : ......... کد پستی : 1518644131 تلفن امور سهام : .............. و سایر امور : ................
فکس : ...................

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰