اعضای هیئت مدیره
نام شرکت نام نماینده سمت
فراساحل ایران علیرضا معبودی رئیس هیات مدیره
سرمایه گذاری ایران مجتبی صمیمی نایب رئیس هیات مدیره
توسعه تجارت داتام عیسی حسین پناه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کالا بازار ایرانیان سعيد قرباني عضو هیات مدیره
تجارت پایا طاها رضا زنگنه عضو هیات مدیره
     

 

 

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰