تماس با ما
پیام برای :
نام شما / نام شرکت شما
پست الکترونیکی
متن
آدرس :
تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ، کوچه هفتادم ، پلاک 6

کدپستی :
1436973485

تلفن مدیریت :
۸۸۲۰۲۱۳۸-9

فکس مدیریت :
۸۸۲۰۲۱۴۵
تلفن امور سهام :
40885240 , 40885241 , 40885242

فکس امور سهام :
88036680
متن بالا را وارد کنید :

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۸۸۰۳۶۶۸۰
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰