تماس با ما
پیام برای :
نام شما / نام شرکت شما
پست الکترونیکی
متن
آدرس :
میدان ونک-اتوبان شهید حقانی-خیابان دیدار جنوبی-کوچه سپر-پلاک 14

کدپستی :
1518644131

تلفن مدیریت :
۸۸۲۰۲۱۳۸-9

فکس مدیریت :
۸۸۲۰۲۱۴۵
تلفن امور سهام :
9 - 88202138 ، 88775056 ، 88677598

فکس امور سهام :
88878548
متن بالا را وارد کنید :

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
میدان ونک-اتوبان شهید حقانی-خیابان دیدار جنوبی-کوچه سپر-پلاک 14
۸۸۸۷۸۵۴۸
۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸
تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷