سود سهام و نحوه پرداخت

پيرو تصويب مجمع عمومي عادی سالیانه مورخ 1392/10/22 براي هر سهم مبلغ 350 ريال سود خالص در نظر گرفته شده است كه تاريخ پرداخت آن به سهامداران حقيقي از 1393/03/22 مي باشد.
ضمناً سهامداران محترم مي توانند شماره حساب بانکی خود اعم از جاري يا  پس انداز ، نزد يكي از شعب بانكهاي رفاه كارگران ، ملي ايران ، صادرات و كشاورزي و با ذكر كد شعبه و نوع حساب و شماره سهامداری خود را به امور سهامداران ارسال نمايند . در اين صورت سود هر سال به شماره حساب اعلامي واريز خواهد گرديد ، همچنين در صورت مسدودي يا تغيير شماره حساب موارد را كتباً در اسرع وقت به اطلاع شركت برسانيد.

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰