سود سهام و نحوه پرداخت

پيرو تصويب مجمع عمومي عادی سالیانه مورخ 1392/10/22 براي هر سهم مبلغ 350 ريال سود خالص در نظر گرفته شده است كه تاريخ پرداخت آن به سهامداران حقيقي از 1393/03/22 مي باشد.
ضمناً سهامداران محترم مي توانند شماره حساب بانکی خود اعم از جاري يا  پس انداز ، نزد يكي از شعب بانكهاي رفاه كارگران ، ملي ايران ، صادرات و كشاورزي و با ذكر كد شعبه و نوع حساب و شماره سهامداری خود را به امور سهامداران ارسال نمايند . در اين صورت سود هر سال به شماره حساب اعلامي واريز خواهد گرديد ، همچنين در صورت مسدودي يا تغيير شماره حساب موارد را كتباً در اسرع وقت به اطلاع شركت برسانيد.

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران میدان ونک اتوبان شهید حقانی خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی) کوچه سپر پلاک ۱۴
۸۸۸۷۸۵۴۸
۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸
تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷