پیام مدیرعامل

هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست از امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزد. هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه حال و آینده بوده و هست.  نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

شایان ذکر است که مدیریت شرکت به خود فرض می داند که طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم آنها را که بی شک همراه خیر و برکت برای شرکت خواهد بود گرامی بدارد .     

           عیسی حسین پناه                 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره      

موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰