مجامع و تصمیمات
  • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري نيرو - نماد: ونيرو
  •  
  • موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  •  
  • الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
  • از کليه سهامداران ، وکيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي اين شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1396/05/03 درمحل تهران-خيابان وليعصر-نرسيده به چهارراه پارک وي- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار ميگردد حضور بهم رسانند.
  •  
  • ب– دستور جلسه :  
  • اخذ تصميم در خصوص خريد سهام شرکت توسعه مديريت نيروگاهي ايرسا
موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران میدان ونک اتوبان شهید حقانی خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی) کوچه سپر پلاک ۱۴
۸۸۸۷۸۵۴۸
۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸
تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷