مجامع و تصمیمات
  • آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري نيرو - نماد: ونيرو
  •  
  • موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  •  
  • الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :
  • از کليه سهامداران ، وکيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي اين شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1396/05/03 درمحل تهران-خيابان وليعصر-نرسيده به چهارراه پارک وي- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار ميگردد حضور بهم رسانند.
  •  
  • ب– دستور جلسه :  
  • اخذ تصميم در خصوص خريد سهام شرکت توسعه مديريت نيروگاهي ايرسا
موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - کوچه هفتادم - پلاک 6
۴۰۸۸۵۲۴۳
۴۰۸۸۵۲۴۲ ، ۴۰۸۸۵۲۴۱ ، ۴۰۸۸۵۲۴۰