اصلاح مشخصات فردی سهامدار

در صورتیکه موارد مندرج بر روی برگ سهام  با مشخصات شناسنامه ای سهامدار مغایرت داشته باشد . می بایست جــهت اصلاح مشخصات فردی با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه خوانا و کارت ملی و برگ سهام به نزدیک ترین کارگذاران بورس محل سکونت خود مراجعه نمایند و یا چنانچه از سهامداران اولیه شرکت می باشد کپی مدارک ذیل را به امور سهامداران شرکت ارسال نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح مشخصات فردی :

  1. تکمیل فرم درخواست اصلاح مشخصات فردی
  2. کپی از تمام صفحه های شناسنامه فرد (۲ نسخه خوانا)
  3. کپی توضیحات شناسنامه ای در صورت داشتن اصلاح (۲ نسخه)
  4. کپی کارت ملی (۲ نسخه)
  5. اصل برگه های سهام (در صورت محل سکونت سهامدار در شهرستان باشد )
موقعیت شرکت
اطلاعیه های بازار
ارتباط با امور سهامداران
تهران میدان ونک اتوبان شهید حقانی خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی) کوچه سپر پلاک ۱۴
۸۸۸۷۸۵۴۸
۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ ، ۸۸۷۷۵۰۵۶ ، ۸۸۶۷۷۵۹۸
تلفن گویا : ۸۸۷۷۲۴۹۷