مدیران و معاونین

مهران بهمنی

معاونت مالی و اداری

  • تحصیلات:

یاسر پارسا

مدیر اداری و منابع انسانی

  • تحصیلات:

امیر باقی

مدیر مالی

  • تحصیلات:

حمید چیت چیان

مشاور عالی هیئت مدیره

  • تحصیلات: