توسعه انرژی شمال و جنوب

توسعه انرژی شمال و جنوب

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در آبان ماه سال 1391 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تأسیس گردید. سرمایه کنونی شرکت 2.497 میلیارد ریالاست.

 مأموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان با ظرفیت اسمی546 مگا وات دارای 2 واحد گازی                        ( هر کدام 183 مگا وات ) و 1 واحد بخار با ظرفیت 180 مگا وات در استان زنجان می‌باشد. در راستای اجرای طرح در اواخر سال 1397 گشایش اعتبار خرید تجهیزات نیروگاه انجام و فعالیتهای اجرای پروژه آغاز گردیده است. در تاریخ 29/12/1400 پروژه حدود 55 درصد پیشرفت داشته است و از محل LC تاکنون مبلغ حدود 86 میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده و مبلغ حدود 20  میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار در مرحله پرداخت می­باشد.

  • در تاریخ 10/03/1401 اولین واحد گازی (183 مگا وات) راه اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد. ظرفیت اسمی تولید این واحد گازی از تاریخ سنکرون تا پایان سال 1401 حدود 3/1 میلیارد کیلو وات ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال 1401 حدود 08/1 میلیارد کیلو وات ساعت می باشد .
  • در تاریخ 18/03/1401 دومین واحد گازی (183 مگا وات) نیروگاه آریان زنجان راه اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد ظرفیت تولید اسمی این واحد گازی تا پایان سال 1401 حدود 3/1 میلیارد کیلو واحد ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال 1401 حدود 08/1 میلیارد کیلو وات ساعت می باشد.

 

 

طبق مصـوبه مجمع عمومی فوق العـاده شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در مورخ 07/01/1400 مقرر گردید سرمایه شرکت  ازمبلغ 744.500 میلیون ریال به 3.997.965 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در دو مرحله افزایش یابد. که در تاریخ 06/06/1400 مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ744.500 میلیون ریال به 2.497.855 میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.