انرژی نیروسان مهریز

انرژی نیروسان مهریز

شرکت انرژی نیروسان مهریز دراسفند ماه سال 1394 تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن 20 میلیارد ریال و مأموریت این شرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی می باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در مهریز یزد با ظرفیت 30 مگاوات را در برنامه های خود دارد.