سیکل ترکیبی آریان زنجان

سیکل ترکیبی آریان زنجان

نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان 2) شامل دو واحد گازی هر کدام به ظرفیت 183 مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات، جمعا با ظرفیت 546 مگاوات قابل بهره برداری خواهد بود. از مشخصات فنی این پروژه می‌توان به توربین MAP2B آن و بویلر سه فشاره اشاره کرد.
واحد اول این نیروگاه روز نهم و واحد دوم آن در روز هفدهم خرداد ماه 1401 با شبکه برق سراسری سنکرون شد.


کارفرمای این پروژه که از ابتدای سال 98 آغاز شده بود، شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است. این نیروگاه در 82 کیلومتری اتوبان زنجان – تبریز، سه راهی سرچم قرار دارد.
شایان ذکر است، نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان 2) یکصد و هفتاد و ششمین واحد شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های است که با موفقیت سنکرون شد.