فیلم‌ گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷