شرکت سرمایه‌گذاری نیرو

 
شرکت سرمایه گذاری نیرو در تاریخ 31 خرداد ماه 1375 بصورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره 122447 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است؛ سهامدار عمده این شرکت در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری ایران می باشد. شرکت سرمایه گذاری نیرو از اوایل سال 1396 به یک شرکت هلدینگ با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و اجرای طرح های زیربنایی بخش های تولیدی، انتقال، توزیع نیرو،آب، انرژی و ساخت و تولید تجهیزات صنعت آب و برق و غیره و سرمایه گذاری در بازار سرمایه تبدیل گردیده است.
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو

تامین قطعات نیروگاهی

شرکت ونیرو با استفاده از دانش داخلی به تامین و تولید قطعات نیروگاهی در سطح کشور مشغول می‌باشد.


هاب صادرات انرژی

شرکت ونیرو برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی برای صادرات انرژی به کشورهای منطقه را در دستور کار دارد.


تولید انرژی پاک

شرکت ونیرو در قزوین و دماوند با سرمای‌گذاری مدون خواهان افزایش تولید انرژی پاک می‌باشد.


گسترش تولید انرژی

شرکت ونیرو جز 3 شرکت برتر سرمایه‌گذاری توسعه و گسترش شبکه تولید انرژی برق در ایران می‌باشد.

123
123
150000+
سهامدار حقیقی
1000+
نفر نیروی کار
1200+
مگاوات (درحال احداث)
1386+
مگاوات تولید