توربین بادی آبان

توربین بادی آبان

شرکت توربین بادی آبان فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز نموده است. سرمایه شرکت در حال حاضر 100 میلیارد ریال شامل 50,000 سهم 2 میلیون ریالی می باشد.

پروژه نیروگاه50 مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از 20 عدد توربین درتاکستان قزوین که در دوره پیشبرد می‌باشد. همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره و پیرو قرارداد خرید تضمینی برق ، شرکت در سال1399 مبادرت به احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات در محل پروژه با قیمت تمام شده بالغ بر 12,095 میلیون ریال نموده است که در فروردین ماه 1400 به بهره برداری تجاری رسیده است. شایان ذکر است هیأت مدیره شرکت درصدد است تا نیروگاه خورشیدی دیگری را به  ظرفیت 1 مگاوات در همین محل احداث نماید.

پروژه‌ها