ساتراپ گستر نیرو

ساتراپ گستر نیرو

این شرکت در تاريخ 24/07/97 تحت شماره 532766 و شناسه ملی14007894541 در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسيده و سرمايه شركت در حال حاضر مبلغ 10 میلیون ريال می باشد. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو مالکیت 100درصد آن را در اختیار دارد. لازم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت ساتراپ گستر نیرو در زمینه سرمایه گذاری در مسکن شامل ساخت و بازرگانی در دستور کار این شرکت می باشد.